1983 Honda CB750 Custom

1983 Honda CB750 Custom

R59500

MAKE

MODEL

CB750 Custom

YEAR

1983

TRANSMISSION

5-Speed Manual